pátek 28. října 2016

Code Week, Scratch ... jak to všechno dopadlo?

Nedobře i dobře, jak by řekli naši žáci :-)
Všichni jsme již byli natěšeni, jak u nás v Dambořicích, tak v Židlochovicích, a pomalu se chystali na společné dvouhodinové "programování".
Bohužel zasáhla vyšší moc a Pepova nemoc :-( Po krátké telefonické domluvě bylo rozhodnuto k přesunu akce na listopadový termín.
V Dambořicích jsme rozhodnutí nechali na šesťácích a sedmácích - zkusit "kódování" a "programování" v našich třídách, nebo se klasicky učit?
"Programovat!"
Domluvili jsme se tedy, že zkusíme programovat netradičně, bez počítače.
"Cože? Bez počítače? To jde?"
"Ano, jde."
Začali jsme vždy povídáním o tom, co si pod těmi slovy kódovat a programovat představují sami žáci a zda se již někdy s programováním setkali.
"To je jako napsat, teda nakódovat hru, nebo internet, aby to jelo ..."
"A programujete vy sami?"
"Ne, proč?"
Postupně jsme dospěli k tomu, že vlastně programujeme každý a ani o tom nevíme. Vytváříme si vlastní životní algoritmy co a jak dělat, aby to bylo nejrychlejší, aby nás to tolik nebolelo a aby ta naše cesta do školy byla co nejdelší a ze školy co možná nejkratší.
Poté jsme se rozdělili do dvojic a vysvětlili si naše papírové algoritmy.
Úkolem každé dvojice bylo pomocí šesti smluvených znaků zakódovat (dát povel neviditelnému počítači) obrázek ve čtvercové síti. Po vysvětlení, prvních pokusech a cvičných úkolech následovala hlavní a nejdůležitější část.
Protože jsme chtěli zůstat věrni našemu tématu "žáci žákům" měla každá dvojice připravit pro své spolužáky dva úkoly: 1) zakódovat vlastní vymyšlený obrazec, 2) napsat kód, který spolužáci musí rozkódovat (přečíst) a dle něj vykreslit do připravené čtvercové sítě výsledný tvar.
Bylo vidět, že tato část baví všechny nejvíce. Vytvořené obrazce a napsané kódy si dvojice vzájemně předali a po rozkódování a nakreslení vzájemně zkontrolovali. Nejpřínosnější byly diskuse mezi skupinkami, ve kterých si povídali, jaké řešení je nejlepší, nejkratší, nebo který z obrazců je vlastně nejlepší. Shodli se, že asi všechny :-)
V závěrečném hodnocení byli překvapení, že je to tak bavilo a ...
"... my chceme ještě."Pokud si chcete algoritmy na papíře vyzkoušet také, můžete. Tady máte ty naše.

pátek 30. září 2016

Hrátky se Scratchem - akce GEG Brno v rámci Code Week 2016

Děti dětem, nebo spíše žáci žákům ... i tak by se dala nazvat naše další akce.
Sejdeme se netradičně již dopoledne 20. 10. 2016  během výuky na ZŠ Dambořice, kam zavítají vybraní žáci ze ZŠ Židlochovice, aby v rámci Code Weeku naučili místní šesťáky a sedmáky základům práce ve Scratchi. To celé pod záštitou GEG Brno.
Naší snahou bude celou akci zachytit na video a připravit si tak podněty a inspiraci pro další, tentokrát již online setkání nad Scratchem. Uvidíme :-)
Držte nám palce!

středa 28. září 2016

Čeština bez papíru

Jak používat žákovské mobily ve vyučování? Používat je vůbec? Jak je propojit s technikou ve třídě?

Na tyto a další otázky odpoví akce, o kterou nás požádala ZŠ Bednářova v Brně. Základní krůčky s technikou si ukážeme na práci v českém jazyku, diskutovat ale budeme i o jiných vyučovacích předmětech. Na různých aplikacích porovnáme systémy Android a iOS a propojíme naše zařízení s projektorem.

Workshop se uskuteční 20. 10. 2016 v 15:00 přímo v základní škole. Pokud se chcete také zúčastnit, stačí kontaktovat organizátory.

úterý 6. září 2016

Podzimní setkání členů GEG Brno

19. září 2016 se opět sejdou členové GEG Brno v kavárně Flexaret v Brně, aby společně vymysleli další zajímavé akce ve školním roce 2016/2017.
O výsledcích tohoto setkání a dalších činnostech GEGu Brno Vás budeme včas informovat.

čtvrtek 26. května 2016

Jaké bylo GAfE?

Malé ohlédnutí za IV. setkáním GEG Brno

Tématem našeho IV. setkání bylo prostředí GAfE - Google Apps for Education a jeho využití v prostředí základní a střední školy. Sešli jsme se v komorním počtu 10 osob v jedné z učeben ZŠ Dambořice

Po úvodním představení komunity GEG Brno jako součást GEG ČR a GUG ČR následovala prezentace Karla Malíka o využití GAfE na ZŠ včetně praktických ukázek jednotlivých možností systému. Druhá prezentace byla zaměřena na způsob a důvody zavádění GAfE a zkušenosti s jeho užíváním na SŠ prostřednictvím Ing. Miriam Sedláčkové.

Po krátké přestávce (došlo i na KAfE) následovaly dva workshopy - první zaměřený na Google Formuláře (využití jako dotazníkový i testovací nástroj) - ukázány byly jednotlivé typy otázek, možnosti uspořádání dotazníku, jeho administrace. Množství dotazů přinesla možnost automatického vyhodnocení testu skrze doplněk Flubaroo.
Druhý workshop ve zkratce představil Google Classroom a způsob práce s ním nejen jako s plnohodnotným a moderním LMS, ale i jako nástroj pro přípravu a vedení výuky, v tomto případě na střední škole.

Velké poděkování patří Miriam Sedláčkové za její prezentaci a workshop Google Classroom a pořadatelům ze ZŠ Dambořice.

Díky moc.

úterý 26. dubna 2016

GAfE = Google Apps for Education, IV. setkání GEG Brno

Vážení kolegové, GEGeři, nadšenci do vzdělávání,

přijměte naše pozvání na IV. setkání GEG Brno tentokrát nad tématem Google Apps for Education, zkráceně GAfE.
Co můžete očekávat?
Představení Google Apps for Education v praxi základní a střední školy. Výhody i nevýhody, problémy s nasazením, co na to kolegové a jak nám GAfE funguje v běžném provozu. O svých zkušenostech budou hovořit Karel Malík ze ZŠ Dambořice a Miriam Sedláčková ze SŠTE Olomoucká Brno.
V druhé části setkání proběhnou dva workshopy zaměřené na vybrané prvky GAfE - Google Classroom a Google Formuláře.

Kdy: 18. 5. 2016 od 17:00 do 19:30
Kde: ZŠ Dambořice

Akce je zdarma.
Registrace je nutná. Občerstvení zajištěno.

Kudy do ZŠ Dambořice - cesta od konečné autobusové zastávky IDS-JMK.